Jak prościej prowadzić ewidencję odpadów w firmie?

Gdy Twoja firma zobligowana jest przepisami do prowadzenia ewidencji odpadów, zobacz, jak można uprościć ten obowiązek.

Obecnie obowiązki wytwórcy odpadów obejmują nie tylko ich prawidłową utylizację, ale również prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym temacie i przekazywanie jej do odpowiedniej bazy danych – BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dla wielu przedsiębiorców obowiązek ten jest czasochłonny i obarczony ryzykiem błędów. Można go jednak uprościć. Jak łatwiej prowadzić ewidencje odpadów i przekazywać informacje do BDO?

Jakie są obowiązki wytwórców odpadów?

Gdy przedsiębiorca jest wytwórcą odpadów, w takim przypadku musi on pamiętać o tym, by odpowiednio dokumentować swoje czynności. W tym celu prowadzona jest ewidencja odpadów, w której umieszczane są odpowiednie dokumenty związane z wytwarzanymi odpadami.

Przedsiębiorca w zależności od tego, jakie odpady wytwarza, może być zobowiązany do prowadzenia ewidencji w jednym z dwóch wariantów – jako uproszczona ewidencja odpadów albo jako pełna ewidencja odpadów.

Dodatkowo musi on również przekazywać odpowiednie dokumenty do BDO, czyli Bazy Danych Odpadowych. Zaniechanie tego właśnie obowiązku może powodować poważne konsekwencje w postaci wysokich kar nałożonych na przedsiębiorcę.

Obowiązki wytwórcy odpadów – jak można je usprawnić?

Aby ewidencja odpadów była łatwiejsza w prowadzeniu, przedsiębiorca może obecnie zdecydować się na skorzystanie ze wsparcia oprogramowania komputerowego. 

W takim przypadku dokumenty wypełnianie odręcznie jak karta ewidencji odpadu xls można zastąpić programem, który wyposażony jest w funkcje znacznie usprawniające obowiązki wytwórców odpadów.

Za pomocą tego typu oprogramowania możliwe jest prowadzenie dokumentacji w wygodnej i bezpiecznej formie, również jako ewidencja odpadów online, czyli w chmurze, gdzie jest ona zabezpieczona przed utratą, na przykład na skutek awarii komputera.

Programy do zarządzania gospodarką odpadami – jakie oferują funkcje?

Programy pozwalające na prowadzenie ewidencji odpadów dają swoim użytkownikom dostęp do szerokiej gamy funkcji. Zaliczane są do nich między innymi:

  • Przygotowywanie dokumentacji jak karta ewidencji odpadu oraz innego rodzaju pism, na przykład jak dokument potwierdzający recykling.
  • Obsługa różnych czynności związanych z gospodarką odpadami, na przykład jak utrata statusu odpadu.
  • Kontrola prawidłowości dokumentacji, a gdy ewidencje odpadów zawierają jakieś braki, alarmowanie o nich użytkownika w celu ich uzupełnienia.
  • Przekazywanie informacji do BDO – Bazy Danych Odpadowych.

Dodatkowo programy wspomagające zarządzanie gospodarką odpadami mogą zaoferować swoim użytkownikom paletę funkcji, między innymi związanych z obsługą transportu, przygotowywaniem rozliczeń oraz faktur dla klientów, obsługa określonych typów transportu, na przykład jak transport materiałów niebezpiecznych.

Szeroką gamę funkcji w tym zakresie może zaoferować swoim użytkownikom oprogramowanie SOTEKO, które zostało opracowane z myślą o przedsiębiorstwach działających w branży komunalnej, utrzymania czystości. Dokładne informacje związane z dostępnymi funkcjami można znaleźć na stronie soteko.pl.

Jakie korzyści ma oprogramowanie do gospodarki odpadami?

Jako że obowiązki wytwórców odpadów mogą być złożone, a ich dochowanie czasochłonne, wdrożenie oprogramowania dedykowanego do tego celu ma wiele korzyści.

Przede wszystkim prowadzenie dokumentacji jak karta ewidencji odpadu, ewidencja odpadów, a także innych wymaganych dokumentów staje się znacznie prostsze. Można wtedy zredukować potrzebny do tego czas, ale również zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów przy przepisywaniu danych, ponieważ są one przekazywane automatycznie.

Również warto wskazać, że programy tego typu oszczędzają dużo czasu na przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji i powodują, że czas ten można przeznaczyć na inne cele.

Nie ma również konieczności przekazywania informacji w formie raportów do BDO ręcznie. Dzięki integracji programu z BDO można wtedy przekazywać dane automatycznie, co powoduje, że obowiązek ten jest jeszcze prostszy.

Redakcja elektroodpadyprostezasady.pl