Jakie korzyści daje integracja firmy z BDO?

Przedsiębiorcy zobligowani do spełniania obowiązku BDO mogą przekazywać dane do bazy jeszcze prościej. Wystarczy integracja z BDO!

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie określana jako BDO, jest rodzajem bazy, która przechowuje informacje dotyczące odpadów generowanych przez firmy. Została ona opracowana po to, aby zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska przez powstawanie dzikich wysypisk śmieci, a także po to, aby podnieść poziom recyklingu.

Obowiązek BDO – na czym polega?

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek wpisania się do rejestru BDO, muszą regularnie dostarczać do niego informacje o swoich odpadach. W tym celu używana jest elektroniczna baza – ewidencja odpadów, która zastąpiła dotychczasowo stosowane karty przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów.

Każdy wytwórca odpadów, który znalazł się na liście zobowiązanych do spełniania obowiązku BDO firm, musi pamiętać, by przygotowywać specjalne raporty i sprawozdania. Znajdują się w nim informacje na temat rodzaju oraz ilości odpadów. Zakres danych, jakie podawane mają być w raportach oraz w sprawozdaniach, zależny jest przede wszystkim od tego, do jakiej kategorii została zaliczona firma posiadająca odpady.

Jak spełniać obowiązek BDO łatwiej?

Dane do bazy BDO można przekazywać ręcznie, ale przedsiębiorcy mają do dyspozycji znacznie łatwiejszą opcję, a dokładnie jest to integracja z BDO. Na czym dokładne polega tego typu integracja oraz jakie niesie ona ze sobą korzyści?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami może być połączona – zintegrowana z systemami komputerowymi używanymi w firmach. Integracja ta polega wtedy na zastosowaniu dodatkowego modułu czy programu, jaki pozwala na łatwiejsze przekazywanie danych do bazy.

Integracja powoduje, że dane przeznaczone do umieszczenia w raportach oraz w sprawozdaniach są automatycznie wprowadzane do BDO, dlatego też przedsiębiorca nie ma wtedy potrzeby na ręczne wpisywanie danych.

Zatem integracja z BDO oferuje kompleksowe wsparcie dla firm, które dotychczas przekazywały dane do BDO w standardowy sposób, czyli wypisywały je ręcznie. Poprzez integrację możliwe jest wtedy zautomatyzowanie wypełniania dokumentów, co w efekcie niesie za sobą wiele korzyści.

Jak przeprowadzić integrację z BDO?

Aby doszło do integracji firmy z BDO, trzeba zastosować do tego celu odpowiednie moduły lub programy, jak wspomniano wcześniej. Teraz integracja z BDO wspierana jest przez wielu deweloperów – dostawców oprogramowania i posiada ją większość programów używanych obecnie w polskich firmach.

W przypadku programów, które przeznaczone są do instalacji na komputerach, konieczne może być pobranie aktualizacji lub też dodatkowego modułu. Następnie przeprowadza się jego instalację i od razu można zacząć z niego korzystać.

Gdy z kolei przedsiębiorca stosuje system informatyczny działający w chmurze, w takim przypadku może on uzyskać jeszcze prostszy dostęp do integracji, ponieważ jest ona aktualizowana automatycznie na stronie programu.

Na rynku dostępne są także programy, które oferują gotową integrację z bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wśród nich znajduje się oprogramowanie SOTEKO, które przeznaczone jest do zarządzania gospodarką odpadami. Więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie soteko.pl.

Jakie funkcje udostępnia integracja z BDO?

W ramach integracji z BDO przedsiębiorca może nie tylko znacznie łatwiej spełniać swój obowiązek przekazywania raportów oraz sprawozdań do BDO. Dodatkowo może on także korzystać z innych rozwiązań, na przykład:

  • zbieranie i kontrola poprawności danych
  • odczytywanie KPO, jakie zostały wystawione w BDO
  • pobieranie potwierdzeń dotyczących wystawionych KPO
  • wystawianie KPO dla klientów
  • dodawanie KEO, KEO-K i KPO-K do BDO
  • generowanie zleceń dla klientów
  • flagowanie PKO, kore są niezgodne z danymi
  • filtrowanie danych

Zatem integracja z BDO pozwala wtedy na uzyskanie wielu korzyści – nie tylko oszczędza czas i usprawnia procesy, lecz też chroni przed ryzykiem błędów.

Redakcja elektroodpadyprostezasady.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.